Gizlilik ve Kullanım Koşulları

SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Bu web sitesini ziyaret etmeniz veya kullanmanız işbu “Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla “Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz.

 

www.emekinsaat.com.tr “Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları güncellemek suretiyle dilediği zaman değiştirebilir ve herhangi bir güncelleme veya değiştirme öncesinde internet sitesi kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü değildir. Siteye devam eden erişiminiz veya kullanımınız, değiştirilen şartları aynen ve kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

1- Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. siteye üye seçiminde tek taraflı insiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten dilediği zaman çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği site olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır. Siteye üyelik ücretli değildir ve dolayısıyla “site üyeliği” üye nezdinde hiçbir hak doğurmaz, tüketicinin korunması hakkındaki kanuna tabi değildir.

 

2- Emek İnşaat ve İşletme A.Ş., üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla paylaşmamakta, faaliyet dışı kullanmamakta ve satmamaktadır.

 

3- Üyelik bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

 

4- Üyelik bilgileri, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen internet üzerinde dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Bu kullanımdan doğabilecek her türlü zarardan Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

5- Emek İnşaat ve İşletme A.Ş., bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğruluğunu, yeterliliğini veya güncelliğini garanti ve taahhüt etmez. İşbu sitede yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler bu bilgileri kullananlara aittir. Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. içerikte yer alan hatalar ve eksiklikler nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

6- Bu internet sitesinde yer alan bilgi, rapor, gözlem, tahmin, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. tarafından genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemektedir.

 

7- Emek İnşaat ve İşletme A.Ş., işbu internet sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, internet sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez. Emek İnşaat ve İşletme A.Ş., Bağlı Ortakların web sitelerinde yer alan bilgilerin işbu internet sitesinde bulunacağını veya doğru bir şekilde yansıtılacağı hususunda garanti vermemektedir.

 

8- İnternet sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan hiçbir şekilde Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. sorumlu tutulamaz.

 

9- İnternet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası sonucunda doğacak (kar kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerinizdeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarar, ziyan ve masraflardan Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. ve/veya çalışanı, bu nev’i zarar ihtimalleri kendisine açıkça haber verilmiş olsa bile, sorumlu değildir.

 

10- Sitede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri, bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

 

11- Emek İnşaat ve İşletme A.Ş., işbu internet sitesi aracılığıyla ulaşacağınız hiçbir internet sitesi hakkında hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’ye ait olmayan bir internet sitesine giriş yaptığınızda, girdiğiniz internet sitesinde Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’nin logosu olsa bile, lütfen girdiğiniz sitenin Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’nin internet sitesinden bağımsız olduğunu ve bu sitenin içeriği üzerinde Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’nin hiçbir kontrolü olmadığını anlayınız. Buna ek olarak, Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’ye ait olmayan bir internet sitesine yapılan bir bağlantı, Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’nin, bağlantı yapılan internet sitesinin içeriği veya kullanımı üzerinde herhangi bir sorumluluk üstlendiği veya kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Kullanımınız için seçtiklerinizin virüslerden, solucanlardan, truva atlarından ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelerden arınmış olduğunu temin etmek amacıyla gerekli tedbirleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Emek İnşaat ve İşletme A.Ş., işbu internet sitesine giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğini garanti ve taahhüt etmez ve başka bir internet sitesinden işbu siteye yapılan bağlantılar Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’nin yazılı iznine tabidir.

 

12- Bu internet sitesi ve tüm sayfaları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.’ye aittir. İşbu sitenin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

 

13- İnternet sitesinde bulunan hiçbir bilgi; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

14- İnternet sitesine 3. şahıslar tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu 3. şahıs peşin olarak kabul etmiş sayılır ve eksik veya yanlış girilen bilgiden kaynaklanacak her türlü sorumluluk 3. şahsa aittir.

 

15- İnternet sitesinde yayımlanan belgeler aksine bir hüküm bulunmadığı sürece resmi evrak niteliği taşımaz.

 

16- İşbu internet sitesinin kullanımından kaynaklanacak her türlü ihtilafı çözmeye Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.

 

Şirketimiz Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından olan SGK, T. Kızılay'ı, AOÇ ve THY'nin iştirakidir.