HABERLER

59. DÖNEM (2016 HESAP YILI) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇERİĞİEMEK İNŞAAT VE İŞLETME A.Ş.

59. DÖNEM  (2016 HESAP YILI) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  GÜNDEMİ;

 

Şirketimiz 59. Dönem (2016 hesap yılı) Genel Kurulu Toplantısı 29.03.2017 Çarşamba günü, saat 17:00’de, Atatürk bulvarı No:227 Kavaklıdere/ ANKARA adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacak olup gündem aşağıdaki gibidir.

GÜNDEM:

1- Açılış ve şirket esas sözleşmesinin 37. Maddesine göre Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturularak Genel Kurul çalışmalarına başlanması

2-  Yönetim Kurulunca hazırlanan ‘Yıllık Faaliyet Raporunun’ okunması ve müzakeresi.

3-  Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4- Denetçi raporunun okunması.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

6- Şirketimiz bilançosunda bulunan Geçmiş Yıllar Zararları hesabında bulunan bakiyenin, Fevkalade Yedekler hesabında bulunan bakiyeden mahsup edilmesi,

7-Yönetim Kurulu tarafından Yıllık Faaliyet Raporunda önerilen kar dağıtımın görüşülerek karar verilmesi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

9-  Bağımsız denetçi seçimi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Yönetim Kurulu üyelerine ait Yönetim Kuruluna atama karının onaylanması.

11- Esas Sözleşmede yer alan   “Yönetim Kurulu” başlıklı 51.maddenin tadili 

12- Şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin alış-satışı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

13- Şirket merkezi için arsa satın alınması, bu arsa üzerine ihtiyaca uygun bina yapılması veya ihtiyaca uygun yeni bina satın alınması/kiralanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

14- Dilek ve temenniler.

15- Kapanış.

Şirketimiz Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından olan SGK, T. Kızılay'ı, AOÇ ve THY'nin iştirakidir.